- Forside -    - Nyheder -    - Satser -

Hvor er B-skat indbetalingskort 2019?

Girokort til B-skat bliver ikke længere udsendt. Hvis du ikke har tilmeldt B-skatten til PBS, kan du finde betalingsoplysninger til betaling af B-skatten i din personlige skattemappe. Se under forskud 2019 eller Betaling/Betal skat/2019


Årsopgørelsen for SKAT er i skattemappen fra medio marts, man kan rette i den i ca 14 dage, hvorefter den bliver udsendt.


Hvis du har egen virksomhed eller din ægtefælle har, så vil der typisk IKKE være nogen årsopgørelse klar i skattemappen. SKAT afventer din selvangivelse, som du og din evt. mand/kone har frist med til den 1.juli.


Statsautoriseret, registreret eller godkendt revisor

Godkendt revisor er fællesbetegnelsen for registreret og statsautoriseret.

Alle godkendte revisorer må lave revision og andre erklæringer med sikkerhed. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor der forlanges en statsautoriseret.

Højst sandsynligt behøver du ikke revision eller review på dit regnskab. Hvis dit firma, udlejningsejendom er personligt ejet, behøver du det ikke. Hvis du har et Aps/IVS med meget enkle forhold, og du har fravalgt revision, behøver du det heller ikke.

Jeg har fravalgt at lave revision og andre erklæringer med sikkerhed, så hvilke fordele får du ved alligevel at vælge mig til at lave dit regnskab/selvangivelse?

Jeg har en lovpligtig ansvarsforsikring. Revisionsfirmaet er undergivet offentlig kontrol. Du kan klage til revisornævnet, hvis du er utilfreds med vores arbejde eller prisen. Jeg deltager i lovpligtig efteruddannelse 40 timer hvert år på højeste niveau.

Jeg bogfører og afslutter regnskabet. Bogføringen sker til lavere timeløn. Så hos mig er det den samme person, der følger din sag fra bilag til selvangivelse. Dette giver nogle besparelser, en større tryghed og en højere kvalitet, især for små virksomheder.

Gunnar Bendixen, 2630 Taastrup, 20115540/59911913